Μάθετε πρώτοι τα νέα της MTC

© 2019 by Gio. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ  ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΣ

Υπηρεσίες

Με επίκεντρο τις διάφορες ανάγκες και στόχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, Η MTC GROUP αναλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στους τομείς της Συμβουλευτικής Τουρισμού και της Επικοινωνίας Επιχειρήσεων.

Πελάτες

Η MTC GROUP συνεργάζεται τόσο με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  & Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όσο και με εταιρίες Ιδιωτικού δικαίου .