top of page

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει στις περιοχές-Δήμους είναι πολυεπίπεδες:

 • Μελετά και καταγράφει το τουριστικό προϊόν

 • Εντοπίζει τις αγορές και τις ομάδες του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο κάθε προορισμός.

 • Επινοεί τρόπους «προσέγγισης» των αγορών και των ομάδων-στόχων χάρη στις διεθνείς διασυνδέσεις της.

 • Επιλέγει και οργανώνει εκθεσιακές συμμετοχές, ειδικές προωθητικές ενέργειες προβολής, ταξίδια δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων και πρωτότυπες εκδηλώσεις για την ανάδειξη και την προβολή του προορισμού στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η συνεργασία με τους Δήμους είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση , αποτελώντας, στην ουσία, το τμήμα Τουρισμού και Ανάπτυξης και συνίσταται σε εισηγήσεις, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επαφές και προτάσεις στη λογική της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος κάθε προτεινόμενης ενέργειας. Αυτό, με λίγα λόγια, σημαίνει ότι λειτουργούμε ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ και όχι απλά ως Σύμβουλοι Τουριστικού Μάρκετινγκ, δηλαδή, εφόσον μας ζητηθεί, συμβάλουμε και σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη τουριστική πολιτική του Δήμου και τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής καθώς και τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

Η συνεργασία με πολλές περιοχές δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να επιτυγχάνει, μέσω συνεργειών με άλλους Δήμους οικονομίες κλίμακας σε εκδηλώσεις προβολής που απαιτούν υψηλό κόστος κάλυψης δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ευκαιρίες πρόσβασης σε δράσεις και σε αγορές που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απαγορευτικές αν απαιτείτο μία μόνο συμμετοχή.

 Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, ότι  για την MTC GROUP δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί προβολής, δεδομένου ότι υπάρχει ευελιξία προσαρμογής  στα οικονομικά δεδομένα κάθε προορισμού.

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1.ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TRIP ADVISOR

Επεξεργασία σχολίων επισκεπτών για τον προορισμό, τη διαμονή, την εστίαση και γενικά τις υπηρεσίες και κωδικοποίηση/διαμόρφωση σε έρευνα με στατιστική κατανομή των απαντήσεων ώστε να είναι χρηστικές, με ταυτόχρονα ανάλυση συμπερασμάτων.

2.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οργάνωση σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του Τουρισμού με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις αγορές. Τομείς :

Α. Ανθρώπινες σχέσεις –Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό : Η παροχή υπηρεσιών του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.

Β. Τουριστικό Μάρκετινγκ : Μεθοδολογική προσέγγιση με χρήση των σύγχρονων «εργαλείων» ( Swot Analysis. PESTLE, VRIO κλπ).

Σημείωση: Για κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς υπάρχει αναλυτική θεματολογία που παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

3.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

A. Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας
(ομιλίες, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα εντύπων)

B. Σύνταξη, αποστολή και προώθηση (follow up) δελτίων τύπου σε όλα τα ανεξαιρέτως ελληνικά Μ.Μ.Ε (τηλεόραση / ραδιόφωνο / περιοδικά / εφημερίδες / internet ).

4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εισηγήσεις ή μελέτη ή διερεύνηση για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς τουριστικού marketing και προβολής

Ειδικότερα :

 • Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει η επιχείρηση.

 • Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης  (προσφερόμενο προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες)

 

 

 • Μελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος : Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με την διεθνή ζήτηση

 • Δημιουργία ή/και συντήρηση  «ταυτότητας» με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων αγορών

 

5.ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 • Μεθοδολογία προσέγγισης αγορών : Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο  επικοινωνίας  με το κοινό ( ταξιδιωτικοί πράκτορες , δημοσιογράφοι , υποψήφιοι τουρίστες ), με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης

 • Προτάσεις και εισηγήσεις με την αναγκαιότητα ή μη χρήσης μεθόδων προβολής

 • Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό ( concept / branding / θέματα strategic marketing).

 • Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφημιστικών ενεργειών ( media planning).

 

 6.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων

 • Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων

 • Πρόσκληση και φιλοξενία τηλεοπτικών εκπομπών ή / και Ελλήνων δημοσιογράφων

 • Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδίων από τις αγορές ενδιαφέροντος

 • Οργάνωση ταξιδίων τουριστικών πρακτόρων από τις αντίστοιχες αγορές ενδιαφέροντος

 • Παρουσίαση  σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων, ή / και οργάνωση συνεδρίου ή / και συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό για την προσέγγιση πωλητών ταξιδίων, ή / και επαφή με πράκτορες μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων ( web seminars ), ή / και συμμετοχή σε trade road shows, ή / και γεύμα εργασία με δημοσιογράφους  / ταξιδιωτικούς πράκτορες όπου είναι εφικτό σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού.

 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 • Διαμόρφωση «προϊόντος» : τι πουλάμε ( π.χ διαμονή / διαμονή με πρωινό / διαμονή και γεύματα / εκδηλώσεις ανεξαρτήτου διαμονής ) , Ενημέρωση των δυνατοτήτων ή/και δημιουργία πακέτου.

 • Στόχευση αγορών : που το πουλάμε / δημογραφικές + γεωγραφικές αγορές

 • Διερεύνηση συμβατικών και μη συμβατικών τρόπων προβολής : πως το πουλάμε / διαφήμιση / δημόσιες σχέσεις / προωθητικές ενέργειες / συμμετοχή σε εκθέσεις

 • Δημιουργία προγράμματος προβολής ( media planning / above – below the line promotion )

 • Επιμέλεια προωθητικού υλικού

 • Αξιολόγηση προτάσεων / ευκαιριών προβολής

 • Διερεύνηση επαφών με δημοσιογράφους και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την δημοσιότητα

 • Διερεύνηση επαφών με αεροπορικές εταιρείες

 • Διερεύνηση επαφών με τουριστικούς πράκτορες και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την διερεύνηση των συνεργασιών

Αυτό σημαίνει ότι:

 • Επικεντρώνουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ σε κάθε προορισμό, ώστε να αναδείξουμε το φάσμα των δυνατοτήτων που έχει κάθε επισκέπτης σε επίπεδο επιλογών.

 • Επιλέγουμε ειδικές θεματικές προσεγγίσεις.

 • Ενισχύουμε και εκπαιδεύουμε επαγγελματίες.

 • Οργανώνουμε τη συμμετοχή στις εκθέσεις με προγραμματισμένες συναντήσεις με επηρεαστές και διακινητές ταξιδιωτών.

 • Χρησιμοποιούμε «τεχνικά εργαλεία» προσέγγισης επαγγελματιών και υποψηφίων επισκεπτών με γνώμονα τη διασφάλιση της διεισδυτικότητας στον στόχο.

 

 

 • Δημιουργούμε προϋποθέσεις δημοσιότητας και επαγγελματικών συμφωνιών προσκαλώντας δημοσιογράφους/bloggers και ταξιδιωτικούς πράκτορες, αντίστοιχα, από υφιστάμενες αλλά και ανερχόμενες αγορές, με γενικά ή και ειδικά ενδιαφέροντα.

 • «Φανατίζουμε τους φανατικούς» που έχουν ως μοναδικό κίνητρο επισκεψιμότητας τα στοιχεία που αναζητούν με βάση τα hobbies ή τις συνήθειες για τον ελεύθερο χρόνο τους.

 • Συμμετέχουμε ή δημιουργούμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην οργάνωση events για την ανάδειξη ειδικών θεματικών μορφών.      

 • Συνεργαζόμαστε με τα Γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού, τις ελληνικές πρεσβείες καθώς και με αεροπορικές εταιρίες ή/και ταξιδιωτικούς οργανισμούς  για δράσεις προβολής.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Διαχειριζόμαστε κρίσεις που προκαλούνται είτε στην περιοχή αρμοδιότητας μας είτε ακόμα και σε περιοχές αποστολής τουριστών που είναι δυνατόν να ανακόψουν  την τουριστική κίνηση προσαρμόζοντας ή και αναθεωρώντας την εφαρμοστέα στρατηγική για τη συγκεκριμένη περίοδο εκδήλωσης της κρίσης.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στόχοι

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα  οι στόχοι μας εντοπίζονται στα παρακάτω θέματα:

 

 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 • Αύξηση των αφίξεων

 • Αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης.

Προκειμένου να βοηθήσουμε στην επίτευξη ή έστω στην προσέγγιση των παραπάνω στόχων είναι χρήσιμο  οι προσπάθειες  να επικεντρώνονται στην συντήρηση του μεριδίου σε αγορές του εξωτερικού χωρίς να αγνοούνται  και οι νέες υποσχόμενες αγορές

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 Χωρίς να θεωρούμε πως η έκθεση είναι το παν, η εκθεσιακή παρουσία είναι χρήσιμη τόσο για τον προορισμό όσο και για τους ιδιώτες, ως ο τόπος συνάντησης για στοχευμένες επαφές με το ταξιδιωτικό κοινό, πράκτορες ή δημοσιογράφους. Συμπληρωματικά θα διερευνώνται παράλληλες ενέργειες στο πλαίσιο των εκθέσεων όπου είναι εφικτό, θεωρηθεί αποδοτικό και είναι συμφέρον με δεδομένο τον προϋπολογισμό του Δήμου για τουριστική προβολή.

Στόχος είναι:

1.Η εδραίωση  σε αγορές που ανταποκρίνονται στον Προορισμό.

2.Η ενισχυμένη προσέγγιση καθιερωμένων αγορών με άλλες δράσεις όπως διαφήμιση ή άλλες ενέργειες δημοσιών σχέσεων πχ παράλληλες εκδηλώσεις – παρουσιάσεις κλπ.

3.Η διερεύνηση για άνοιγμα σε άλλες αγορές γεωγραφικά.

4.Η ανάληψη πρωτοβουλιών για πρωτότυπες δράσεις που θα ξεφύγουν από τα τετριμμένα και θα κάνουν τη διαφορά, ωφελώντας την περιοχή και αναδεικνύοντας  το Δήμο στο τουριστικό (και όχι μόνο) γίγνεσθαι ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο και λόγο.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Η ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 

1. Αποστολή προσκλήσεων για φιλοξενία, ξεναγήσεις, μετακινήσεις  και δωρεάν επισιτισμό (χωρίς την κάλυψη της αεροπορικής μετακίνησης) σε εύρος ταξιδιωτικών πρακτόρων και δημοσιογράφων  του εξωτερικού.

2. Διερεύνηση και αναζήτηση ευκαιριών προβολής και επίσκεψη δημοσιογράφων χωρίς κόστος. 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Η δημοσιότητα που προκαλούν οι bloggers-δημοσιογράφοι που επισκέπτονται τον προορισμό συνήθως δεν εξαντλείται στα στενά όρια ενός δημοσιεύματος ή ορισμένων post που δημοσιεύσουν για τον προορισμό αμέσως μετά το press trip. Οι δημοσιογράφοι- bloggers παραμένουν στην διάθεση του προορισμού και συνήθως δημοσιεύουν επιπλέον άρθρα σε Μέσα που θα συνεργαστούν τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον όλοι σχεδόν οι bloggers δημοσιεύουν φωτογραφικό υλικό και κείμενα του προορισμού στα social media για μεγάλη χρονική διάρκεια.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρουσίαση προορισμού σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων  και δημοσιογράφων, ή/και  συμμετοχή σε trade roadshows, ή/και γεύματα εργασίας με ταξιδιωτικούς πράκτορες & δημοσιογράφους όπου είναι εφικτό, σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού. Συμμετοχή σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις για την προσέγγιση του ταξιδιωτικού κοινού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

bottom of page